Flexwerkplek - Weesp - Tel: 088-1000354

                      

        

Algemene Voorwaarden
Flexwerkplek.com

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de gebruiker van www.flexwerkplek.com . Leest u deze Algemene Voorwaarden nauwkeurig voordat u gebruikt maakt van deze website. Door naar www.flexwerkplek.com  te gaan, erdoorheen te scrollen en te bladeren, het te gebruiken en/of een boeking te plaatsen, erkent en stemt u ermee in dat u de onderstaande Algemene Voorwaarden en privacyverklaring heeft gelezen, begrepen en er mee akkoord gaat.

Flexwerkplek behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en verklaringen waaronder deze website wordt aangeboden, te wijzigen. Flexwerkplek raadt u aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde terug te vinden onderaan de website
www.flexwerkplek.com

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Flexwerkplek weesp is een onderneming waarop gebruikers online een flexwerkplek of vergaderruimte cq trainingsruimte kunnen boeken en kunnen afrekenen.

- Gebruiker: Een gebruiker is een persoon die de website www.flexwerkplek.com bezoekt, gebruikt  en/ of erdoorheen klikt en scrolt. Gebruikers worden ook wel aangeduid als ‘derden’.

- Flexplek: Een flexplek is een reeds ingerichte werkplek  in Weesp waar ten minste een bureau, (bureau)stoel en internet aanwezig zijn. Vergaderzalen en kantoorruimten worden in deze Algemene Voorwaarden ook tot flexplekken gerekend.

- Boeking: Een boeking is de reservering en de betaling van een flexplek via www.flexwerkplek.com  Een boeking wordt bevestigd na betaling  door een bevestigingsemail gestuurd door Flexwerkplek.com.

2. Gebruik website

Wanneer u een boeking plaatst via  www.flexwerkplek.com  dan gaat u een transactie aan met  flexwerkplek Weesp waarbij u de boeking plaatst. U garandeert juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan, en deze website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
Ook verklaart u financieel draagkrachtig en handelingsbevoegd te zijn voor uw activiteiten op deze website. U garandeert bovendien dat alle gegevens die door u aangaande het gebruik van deze website worden verstrekt, waar en exact zijn. Misbruik van de boekingsfaciliteiten van deze website kan ertoe leiden dat u de toegang tot deze faciliteiten wordt ontzegd. Zonder enige beperking is enig valse of frauduleuze boeking verboden.
Flexwerkplek Weesp houdt zich het recht voor om boekingen met onvolledige, twijfelachtige of ogenschijnlijk verkeerde gegevens van de boekende niet te accepteren. Dit recht geldt ook bij boekingen van personen of registraties die in het verleden regelmatig opgevallen zijn door zogenaamde no shows (niet verschijnen zonder annulering) of niet/niet volledig betaalde rekeningen.
Flexwerkplek Weesp is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet bereikbaar zijn of het niet werken van de website of een deel of delen van de website. In het geval van onbereikbaarheid of niet werken van de website of een deel of delen van de website, zal
www.flexwerkplek.com er alles aan doen om de website binnen een redelijke termijn weer bereikbaar en/of werkend te maken.

3. Tarieven en beschikbaarheid

Alle tarieven op  www.flexwerkplek.com zijn weergegeven per flexplek en exclusief 19% btw, tenzij anders aangegeven.
Flexwerkplek Weesp is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van misverstanden, overboekingen of boekingen die niet juist bij de flexplek aanbieder terecht zijn gekomen.

4. Geen reserverings-, administratie- en/ of boekingskosten

Flexwerkplek Weesp  rekent geen reserverings-, administratie en/of boekingskosten bovenop de tarieven die  flexwerkplek Weesp rekent. Aan het annuleren of wijzigen van een boeking tot 24 uur voor de betreffende boeking zijn eveneens geen kosten verbonden. Voor het annuleren en wijzigen van boekingen binnen 24 uur voor de betreffende boeking zie punt 5 'wijzigingen en annuleringen.

5. Wijzigingen en annuleringen

Als u een boeking plaatst via www.flexwerkplek.com dan gaat u een transactie aan. Om het voor de gebruiker van de website eenvoudig te houden, hanteert Flexwerkplek Weesp  eigen annulerings- en no-show voorwaarden. Voor het annuleren of wijzigen van een boeking tot 24 uur voor de betreffende boeking worden geen extra kosten in rekening gebracht. Het annuleren van een boeking binnen 24 uur voor de betreffende boeking is niet mogelijk. Wel kan een betreffende boeking eenmalig worden verzet naar een andere dag en tijdstip binnen maximaal 14 dagen van de betreffende boeking. Een boeking is pas geannuleerd of gewijzigd als u per email een bevestiging van annulering of wijziging heeft ontvangen. Indien de boeker om welke reden dan ook niet komt opdagen op het tijdstip van de boeking of later komt, vervalt de boeking of het deel van de boeking die de boeker gemist heeft. Restitutie van het boekingsbedrag of een deel ervan is om geen enkele reden mogelijk.

6. Betaling

Een Flexwerkplek kan u betalen middels factuur die via e-mail wordt verstuurd. Na betaling ontvangt u een email  via  info@flexwerkplek.com  met bevestiging van reservering.

7. Beschrijvingen

Bij het plaatsen van een boeking wordt een flexplek gehuurd bij Flexwerkplek Weesp.

8. Zwarte lijst en klachten

Flexwerkplek Weesp houdt een zwarte lijst bij van gebruikers die onfatsoenlijk en/ of onbehoorlijk gedrag vertonen bij flexplek aanbieders of die klachten veroorzaken. Flexplek aanbieders kunnen klachten ten aanzien van bezoekers melden bij info@flexwerkplek.com. Bij iedere klacht die door Flexwerkplek als zodanig wordt beschouwd, krijgt de betreffende gebruiker een officiŽle waarschuwing per email. Na de derde officiŽle waarschuwing wordt de betreffende gebruiker op de zwarte lijst geplaatst en kan deze persoon voor onbepaalde tijd geen boekingen meer plaatsen via Flexwerkplek.com. Onder onfatsoenlijk en/ of onbehoorlijk gedrag wordt onder anderen verstaan het herhaaldelijk negeren van verzoeken van medewerkers, het opzettelijk kapot of onbruikbaar maken van andermans eigendommen, het herhaaldelijk storen van derden waardoor zij hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren en het niet naleven van de huisregels van de flexplek aanbieder.

9. Privacy

Flexwerkplek Weesp  respecteert uw privacy en die van al haar gebruikers en zal zeer zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens die op  www.flexwerkplek.com  worden achtergelaten. Bij het boeken van een flexplek wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om uw boeking te plaatsen, te verwerken en af te ronden. Flexwerkplek Weesp zal uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking stellen, anders dan derden die betrokken zijn bij het boeken van een flexplek.

10. Intellectueel eigendom/ Copyright

Het intellectueel eigendom en copyright (auteursrechten) van alle informatie, beschrijvingen en afbeeldingen op deze website ligt bij Flexwerkplek Weesp. Het is dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Flexwerkplek Weesp teksten of delen ervan, afbeeldingen of andere informatie van deze website te kopiŽren, hergebruiken of te verspreiden.

11. Disclaimer

Informatie die u op www.flexwerkplek.com  treft, zoals informatie over beschikbaarheid, tarieven, beschrijvingen, faciliteiten en afbeeldingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie die op www.flexwerkplek.com wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is of typografische fouten bevat.

13. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van onvolledigheid, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen deze Nederlandse versie en Algemene Voorwaarden van Flexwerkplek Weesp in een andere taal, prevaleert de Nederlandstalige versie. Ieder geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden of onze diensten zal worden voorgelegd aan de rechtbank in Hilversum.
Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden onderkent de gebruiker dat Flexwerkplek Weesp niet aansprakelijk is voor de kwaliteit van de flexplekken, zoals de kwaliteit van bureaus, bureaustoelen, internet(verbinding) en van alle andere faciliteiten en diensten.

14. Wijzigingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden

Flexwerkplek Weesp behoudt  zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en verklaringen waaronder deze website wordt aangeboden, te wijzigen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde terug te vinden op www.flexwerkplek.com

 

   

 
        Flexwerkplek Woerden

Trasmolenlaan 12
3447 GZ† Woerden
Tel: 0348 - 71 25 16
GSM: 06-525 25 596
Mail: info@flexwerkplek.com


Aanmelden nieuwsbrief

klantenservice.jpg

 

 
 

 

 

© WebdesignZaanstad